Tryghed - Kvalitet - Effektivitet

  • Daisies

Dansk velfærd

Kinesisk interesse for den danske plejehjemssektor

I det moderne Kina arbejder både kvinden og manden. Det er kinesisk tradition, at man tager sig af sine ældre, men med den stigende arbejdsbyrde og manglende tid er det blevet tiltagende svært for de yngre generationer at yde den omsorg til deres forældre, der kræves af dem. Antallet af ældre er stigende og den kinesiske regering ser et behov for at reformere den traditionelle ældrepleje. Derfor har Kina vendt blikket mod dansk plejehjemskultur for inspiration.

Den kinesiske kommune Changzhou, der er placeret i det sydøstlige Kina er som mange kommuner i Kina under rivende udvikling, og der bliver blandt andet bygget nye store moderne hospitaler og plejehjem. Plejehjemssektoren et nyt fænomen i Kina, og Changzhou er særligt interesseret i den danske model. FocusChina etablerer møder mellem relevante parter i projekter inden for dette område og sørger for, at der skabes gensidig forståelse.

Udveksling af dansk pædagogik og kinesisk kultur

Dansk pædagogik er unik, og FocusChina har haft fornøjelsen af at foranstalte udveksling mellem kinesiske børnehaver og danske uddannelsesinstitutioner gennem de sidste mange år. Dette samarbejde har især drejet sig om danske pædagogstuderende, der vælger at tage et praktikophold i en kinesisk børnehave, som en del af deres danske uddannelse. Praktikopholdene er FocusChina’s non-profit projekt med det formål at hjælpe med at bygge bro mellem Kina og Danmark for unge, nysgerrige og friske studerende, der ønsker at udvide deres kendskab til fremmede kulturer og dele deres kompetencer og viden med andre.

Læs mere om vores projekt. 


Ekstra ydelser