Tryghed - Kvalitet - Effektivitet

  • Calmness

Foredrag og rådgivning

At bygge bro mellem Kina og Danmark er en af FocusChina’s fornemste opgaver. Vi lægger vægt på at skabe gensidig forståelse mellem dansk og kinesisk kultur.

Et skræddersyet foredrag fra os giver din virksomhed de redskaber, der er nødvendige for at kunne skabe de bedste forudsætninger for et succesfuldt samarbejde og et sundt internationalt arbejdsmiljø.

Du og dine medarbejdere kan selv få indflydelse på, hvad vi skal fortælle og rådgive omkring – vi tilpasser vores service til jeres behov. Virksomheder efterspørger i stigende grad viden om kinesisk/dansk forretningsetik og samarbejde samt indsigt i Kinas historie, kultur og samfund. Vi er eksperter på dette felt og ser frem til at hjælpe jer med at styrke jeres virksomheds tværkulturelle profil og kompetencer.

Foredrag og rådgivning til danske medarbejdere
Med vores foredrag er målet at skabe forståelse for, hvordan man håndterer kulturelle forskelle mellem kinesiske og danske medarbejdere. En optimering af kommunikationen på tværs skaber større effektivitet og højere succesrate. Vores brede praktiske og teoretiske erfaring inden for handel og samarbejde mellem Kina og Danmark sikrer din virksomhed den kompetente rådgivning, der skal til for at skabe et solidt fundament, som jeres virksomhed kan udvikle sig ud fra.

Foredrag og rådgivning til kinesiske medarbejdere
Ofte fokuserer danske virksomheder kun på at forstå sig på deres kinesiske medarbejdere og samarbejdspartnere og glemmer, at det er lige så vigtigt at forklare den kinesiske part om dansk forretningsetik og mentalitet. Det er yderst vigtigt, at vidensudvekslingen går begge veje. Derfor tilbyder vi også at holde kurser i Kina for jeres kinesiske medarbejdere og samarbejdspartnere. Vores konsulenter er eksperter i at forstå sig på de spørgsmål og kulturelle barrierer, som kan opstå mellem kinesiske medarbejdere og deres danske kollegaer.

Individuelle Casestudies
Gennem samtaler med din virksomhed yder vi rådgivning omkring individuelle spørgsmål og løsninger på netop jeres udfordring. Et foredrag kan kombineres med en privatsamtale mellem ledelsen/medarbejderne og vores konsulenter. Dette tilrettelægges efter din virksomheds behov.