Tryghed - Kvalitet - Effektivitet

  • Lotus

Rådgivning

FocusChina er eksperter i at forene tværkulturelle arbejdsmiljøer - specielt i dansk-kinesisk sammenhæng. Vi hjælper din virksomhed med at forbedre kommunikationen og skabe gensidig forståelse, så I kan koncentrere jer om at vokse sammen.

Vi tilbyder forskellige servicydelser i denne forbindelse; kulturtræning, international ledelsestræning, foredrag, klippekort til rådgivning samt kurser i sprog- & business-etik. 

 
KULTURTRÆNING

Med professionel kulturtræning udruster din virksomhed og jeres medarbejdere med et uvurderligt redskab. Kulturtræningen kan foregå i den danske afdeling såvel som i den kinesiske med formidling af både kinesisk og dansk kultur, da vi har kyndige konsulenter med stor erhvervserfaring, der taler både mandarin og dansk. 

Rådgivning til danske medarbejdere
Vi hjælper jer med at få forståelse for, hvordan man håndterer kulturforskelle mellem kinesiske og danske medarbejdere. En optimering af den gensidige kommunikation skaber større effektivitet og bedre mulighed for succes. Med en bred praktisk og teoretisk erfaring inden for handel mellem Kina og Danmark sikrer vi, at jeres virksomhed bliver udstyret med et solidt fundament for videre udvikling.

Rådgivning til kinesiske medarbejdere
Ofte fokuserer danske virksomheder kun på at forstå sig på deres kinesiske medarbejdere og glemmer, at det er lige så vigtigt at formidle dansk forretningsetik og -mentalitet til den kinesiske part. Det er yderst vigtigt at vidensudvekslingen går begge veje. Derfor tilbyder vi også at holde kurser i Kina for jeres kinesiske medarbejdere. Vores konsulenter er eksperter i at forstå sig på de spørgsmål og kulturbarrierer, som kan opstå mellem kinesiske medarbejdere og deres danske kollegaer.

 
FOREDRAG & KONFLIKTLØSNING

At bygge bro mellem Kina og Danmark er en af FocusChinas fornemste opgaver. Vi lægger vægt på at skabe gensidig forståelse på tværs af dansk og kinesisk kultur.

Et skræddersyet foredrag giver din virksomhed de redskaber, I har brug for til at skabe de bedste forudsætninger for et succesfuldt samarbejde og sundt internationalt og tværkulturelt arbejdsmiljø. 

Individuelle Casestudies

Gennem dialog med din virksomhed afklarer vi individuelle spørgsmål og skræddersyer problemløsninger. Et foredrag kan kombineres med en privatsamtale mellem ledelsen/medarbejderne og vores konsulenter. Det hele tilrettelægges efter din virksomheds individuelle behov. 


Ekstra ydelser