Skip to main content

KONFLIKTLØSNING

UDFORDRINGER

Løs konflikter med leverandører

Med en relations-orienteret og hierarkisk kultur har kinesere andre forventninger end danskere til aftaler i forbindelse med international handel.

Som følge heraf har mange danske virksomheder udfordringer i forbindelse med kontrakter med kinesiske samarbejdspartnere.

FocusChina’s kulturkyndige eksperter kan assistere i løsning af komplekse partnerkonflikter, og f.eks. sikre at der opnås gensidigt acceptable løsninger, hvor kontrakter bliver overholdt samtidig med at gode relationen til kinesiske partnere opretholdes.

Engager kinesiske medarbejdere

Ligeledes er kinesiske medarbejder ofte uforstående overfor dansk virksomhedskultur og arbejdsetik, og kan have en tendens til at være fjendtligstillede overfor udstationerede danskere.

Med forståelse for både dansk og kinesisk kultur kan FocusChina gennem foredrags- og uddannelsesforløb hjælpe med at sikre en god relation til kinesiske medarbejder i Danmark og Kina. Disse forløb løfter de kinesiske medarbejderes forståelse af deres rolle i den danske virksomhed, og kan således både benyttes i forbindelse med forebyggelse af konflikter og i forbindelse med eksisterende konflikter.